Button for menue
REMONDIS Global Website // Polska
Świat bez recyklingu
to świat bez przyszłości

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

  Jesteśmy praktykami ochrony klimatu

 • Zrównoważony rozwój jest jednocześnie celem i filozofią naszej firmy. Dzięki naszej kluczowej kompetencji w dziedzinie recyklingu i ponownego wykorzystywania materiałów, w znacznym stopniu przyczyniamy się do oszczędzania surowców na całym świecie i do redukcji szkód klimatycznych i ekologicznych, spowodowanych wydobyciem surowców pierwotnych. Ale robimy nie tylko to: Jesteśmy też aktywni wszędzie tam, gdzie chodzi o zachowanie naszej planety i jej zasobów dla przyszłego pokolenia. Fakty są takie: istniejące projekty dotyczące ochrony klimatu i ograniczenia ocieplenia ziemi do maksymalnie 1,5 stopnia można zrealizować tylko przy udziale gospodarki cyrkularnej, a w szczególności przy udziale REMONDIS.

Przez recykling do Zielonego Ładu

 • Więcej o zakładzie REMONDIS Lippewerk

 • W Lünen, w Niemczech, prowadzimy największe w Europie centrum przemysłowego recyklingu. Centrum ma powierzchnię 230 hektarów i jest wyposażone w najnowocześniejsze technologie sortowania różnych strumieni materiałów. Dzięki technologiom zaprojektowanym między innymi w zakładzie Lippewerk, na całym świecie wprowadzamy z powrotem do obiegu 25 milionów ton materiałów i produkujemy z nich surowce wtórne, chroniąc zasoby. I mamy zachwycające wyniki w kwestii ochrony klimatu. Dzięki samym naszym działaniom w zakładzie Lippewerk rocznie nasza emisja CO2 jest mniejsza o 500 000 ton. To taka sama redukcja, jaką zapewnia las o powierzchni 25 000 hektarów. A zakład Lippewerk nie jest jedynym miejscem, w którym dzięki recyklingowi zmniejszamy emisję. Na świecie dysponujemy ponad 500 zakładami. Przekłada się to na liczne działania na rzecz ochrony klimatu, podejmowane na całym globie. To po myśli Unii Europejskiej, świadomie stawiającej na gospodarkę cyrkularną z myślą o wprowadzeniu Zielonego Ładu i osiągnięcia stanu, w którym Europa będzie całkowicie neutralna dla klimatu do 2050 roku.

Miejsce dla zrównoważonego rozwoju na całym świecie

Jako wiodąca firma w obszarze gospodarki cyrkulacyjnej z około 800 oddziałami na trzech kontynentach przyczyniamy się niemal wszędzie na świecie do ochrony zasobów i upowszechnienia zrównoważonego rozwoju. W celu stworzenia ustandaryzowanych metod – przede wszystkim w obszarze przetwarzania odpadów – tworzymy wiele różnych pionierskich projektów, dzięki którym możemy dawać wyraźny przykład w kwestii zrównoważonego rozwoju w poszczególnych krajach. Ich zakres jest szeroki i sięga od recyklingu pieluch i kapsułek do kawy w Holandii po odzyskiwanie metali żelaznych i nieżelaznych z żużli po spalaniu odpadów w Singapurze. To zresztą projekt, za który zostaliśmy wyróżnieni nagrodą Asia Green Business Award. Do tego można dodać kamienie milowe innowacji, jak powstałe w Niemczech instalacje do recyklingu fosforu i sortowania lekkich opakowań, które poprzez transfer technologii są w stanie na całym świecie generować skutki chroniące klimat i zasoby.

Więcej informacji Ochrona klimatu przez gospodarkę cyrkulacyjną

 • Projekt ochrony klimatu i centrum recyklingu w jednym: zakład REMONDIS Lippewerk w Lünen

Koniec z plądrowaniem zasobów naturalnych

 • Stawianie na surowce pierwotne prowadzi w ślepy zaułek z dwóch powodów. Po pierwsze złoża są ograniczone i nie wystarczą, aby zaopatrzyć już wkrótce 10 miliardów ludzi. Po drugie pozyskiwanie i wykorzystanie surowców naturalnych wiąże się z wysokim zapotrzebowaniem na energię i emisjami szkodliwymi dla klimatu. Z tych powodów nie ma innej możliwości niż sukcesywne przestawianie się na surowce wtórne. Przyspieszamy ten proces wszystkimi dostępnymi metodami. Oznacza to, że nie tylko produkujemy wysokiej jakości materiały recyklingowe, lecz również walczymy o to, by były one szeroko stosowane w budownictwie. Słowo-klucz: minimal content. Chodzi tu o wprowadzanie obowiązkowych udziałów recyklatu w produkcji.

  Jako surowce z recyklingu produkujemy między innymi najróżniejsze granulaty tworzyw sztucznych

Trochę ekoprojektu nie wystarczy

  • Więcej o ekoprojekcie i etykiecie recyklingowej na remondis-sustainability.com

  • Już od 2009 obowiązuje dyrektywa UE o ekoprojekcie wraz z różnymi wynikającymi z niej implementacjami krajowymi. Jej celem jest skłonienie przedsiębiorstw, by projektowały i wytwarzały produkty mając na względzie aspekt ochrony klimatycznej. Dotychczas skupiano się w znacznej mierze na produkcji oszczędnej pod kątem energii i emisji. Uważamy, że to nie wystarczy i dlatego angażujemy się na rzecz dyrektywy w sprawie ekprojektu, która faktycznie zasługuje na taką nazwę. Bardzo istotne jest np. myślenie o produktach pod kątem wykorzystania surowców, zaczynając od samego końca. Oznacza to projektowanie w taki sposób, aby wykorzystane materiały można było optymalnie odzyskiwać. Decydujące znaczenie ma również wykorzystanie w produkcji materiałów z recyklingu. Chodzi więc o włączenie do dyrektywy efektywności surowcowej. Opracowaliśmy już w tym celu odpowiednią etykietę.

  • Tylko ten, kto zna prawdę, ma wybór.
   Dlatego wszystkie towary konsumpcyjne potrzebują etykiety informującej o efektywności surowcowej, która w wyraźny sposób wskaże, w jakim stopniu przy produkcji uwzględniono zasady zrównoważonego rozwoju i oszczędności zasobów.

Zielona energia w wielkim stylu

  • Zrównoważony rozwój ma u nas wiele twarzy. Jedną z nich jest włączenie do zastosowań chroniących klimat nawet materiałów, których nie można poddać zwykłemu recyklingowi. Jest to możliwe poprzez ekologiczną obróbkę termiczną materiałów niezdatnych do recyklingu, albo wręcz wymagających utylizacji ze względu na zawartość substancji szkodliwych. W ten sposób każdego roku, w samym tylko zakładzie REMONDIS-Lippewerk, największym europejskim centrum recyklingu przemysłowego, powstaje 330 000 megawatogodzin odzyskiwanej energii w formie ciepła i prądu. Do tego dochodzą różne nowoczesne spalarnie odpadów w Europie i na świecie. W znacznym stopniu przyczyniają się one do zmiany energetycznej i do stopniowego odchodzenia od szkodliwych dla klimatu i środowiska elektrowni węglowych i atomowych.

Róbmy to, co możliwe – zawsze i wszędzie

Naszym celem jest ograniczanie emisji wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. A w obszarze składowisk mamy duże pole do popisu. Dlatego walczymy o to, by obowiązujący już od 2005 roku w Niemczech zakaz składowania odpadów z zawartością substancji organicznych wreszcie rozszerzyć na całą Europę. To, dlaczego przykładamy do tego tak wielką wagę, można łatwo objaśnić: Odpady organiczne składowane na składowiskach wydzielają metan w dużych ilościach – to gaz cieplarniany, 25-krotnie bardziej szkodliwy dla klimatu niż CO2. Europejski zakaz składowania byłby zatem prawdziwym orężem w walce ze zmianami klimatycznymi. Emisje THG związane z gospodarką odpadami można za jednym razem zredukować o 67 procent. Jeszcze większy potencjał ochrony klimatu leży w sukcesywnym zamykaniu niezliczonych, nadal funkcjonujących na świecie składowisk otwartych, na których odpady są spalane ze strasznym skutkiem dla ludzi i środowiska.

Wszystko o zrównoważonym rozwoju w jednej witrynie internetowej

  • O tym, jak ważny jest dla nas zrównoważony rozwój, świadczy fakt, że poświęciliśmy temu zagadnieniu specjalną witrynę internetową REMONDIS. Prezentujemy w niej wszystko, co wyróżnia nasze przedsiębiorstwo w kontekście zrównoważonego rozwoju, oraz informujemy o naszych projektach społecznych w dziedzinie recyklingu, ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Witryna przekazuje ponadto szeroką wiedzę ogólną o zrównoważonym rozwoju, przedstawioną m.in. w formie infografik do pobrania.

 • Prasa – zawsze na bieżąco

  Oddziały w Europie i na świecie

  Biblioteka – wygodny dostęp do filmów i materiałów marketingowych

  Wyszukiwanie – najszybszy sposób na zdobycie informacji

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen