REMONDIS Global Website

REMONDIS Global Website

Button for menue
REMONDIS Global Website // Polska
Nie poszerzymy
planety.
Ochronę zasobów –
owszem

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

  Ochrona zasobów podstawą naszej działalności

 • Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów to filary filozofii REMONDIS, które kształtują wszystkie obszary naszej działalności. W ponad 30 krajach całego świata działamy na rzecz trwałej poprawy warunków życia. W naszej pracy odpowiedzialność ekologiczna, ekonomiczna i społeczna ściśle się ze sobą wiążą. Wyraża to nasza holistyczna misja zrównoważonego rozwoju, na którą składa się pięć obszarów tematycznych.

  close

Ochrona zasobów naturalnych w pigułce

 • O tym, jak ważna jest dla nas ochrona zasobów, świadczy fakt, że poświęciliśmy temu zagadnieniu specjalną stronę internetową. Prezentujemy w niej wszystko, co wyróżnia nasze przedsiębiorstwo w kontekście zrównoważonego rozwoju, oraz informujemy o naszych projektach społecznych w dziedzinie recyklingu, ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Ponadto znaleźć tam można szeroką wiedzę ogólną o zrównoważonym rozwoju, przedstawioną m.in. w formie infografik do pobrania.

  Sprawdź pod adresem remondis-sustainability.com

Nagroda za ochronę klimatu dla zakładu REMONDIS Lippewerk

 • Centralnym ośrodkiem naszej działalności recyklingowej jest zakład REMONDIS Lippewerk w Lünen. Tutaj codziennie pracujemy nad rozwiązaniami i produktami, które chronią jednocześnie zasoby i środowisko naturalne. Całokształt działalności prowadzonej w zakładzie Lippewerk umożliwia redukcję emisji gazów cieplarnianych na poziomie 466 000 ton rocznie. Pozytywnym efektem naszego zaangażowania w ochronę zasobów i redukcję emisji dwutlenku węgla jest otrzymane przez nas oficjalne wyróżnienie. W 2016 roku agencja KlimaExpo.NRW – inicjatywa rządu krajowego Nadrenii Północnej-Westfalii – wpisała działający w Lünen model gospodarki o obiegu zamkniętym na listę 12 najlepszych projektów roku w zakresie ochrony klimatu.

Globalna promocja zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój działa tylko wtedy, gdy jest praktykowany globalnie. Dlatego inicjatywy na rzecz ochrony zasobów i środowiska naturalnego podejmujemy na całym świecie. Przykładem jest nasz projekt Clean India, w ramach którego wykorzystaliśmy naszą wiedzę technologiczną w walce z zanieczyszczeniem wody w Indiach, a także zwiększenie poziomu recyklingu odpadów w Dzierżyńsku (Rosja), zaliczanym do dziesięciu najbardziej zdegradowanych regionów świata. Oprócz konkretnego wsparcia wykonujemy także ogromną pracę edukacyjną i angażujemy się społecznie. Na przykład w Europie Wschodniej, wzorując się na opracowanym przez nas w Niemczech projekcie edukacyjnym DIE WERTSTOFFPROFIS, oferujemy edukację ekologiczną oraz wsparcie licznych projektów kulturalnych i społecznych.

Warto myśleć o przyszłości

 • W 2016 roku REMONDIS został wyróżniony najważniejszą niemiecką nagrodą w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego – GreenTec Award. W ten sposób doceniono nasz zrównoważony i innowacyjny model ochrony i odzysku niezbędnego dla życia pierwiastka – fosforu. Konkretnie nagrodę przyznano nam za metodę TetraPhos® – opracowaną i opatentowaną przez nas technologię odzysku fosforu z popiołu pochodzącego ze spalania osadów ściekowych. Nagroda była wspaniałym potwierdzeniem wartości naszej codziennej pracy, a jednocześnie – zachętą do rozwijania kolejnych projektów. Zrównoważony rozwój stale wymaga nowych pomysłów na jeszcze sprawniejszą ochronę zasobów i środowiska naturalnego. Cieszymy się, że możemy podejmować to wyzwanie i odnosić sukcesy. Codziennie na nowo. W trosce o przyszłość.

  Prasa – zawsze na bieżąco

  Oddziały w Europie i na świecie

  Biblioteka – wygodny dostęp do filmów materiałów marketingowych

  Wyszukiwanie – najszybszy sposób na zdobycie informacji

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen