Button for menue
REMONDIS Global Website // Polska
Nasza oferta:
recykling, usługi i gospodarka wodna.
Nasza misja:
zrównoważona gospodarka dla
człowieka i środowiska

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

  Jakoś to będzie?
  Nie u nas! My dokładnie wiemy, co robimy.

 • Usługi związane z ochroną środowiska to złożone kwestie, obejmujące sferę przemysłową, publiczną i prywatną. Celem firmy REMONDIS jest oferowanie zrównoważonych, zasobooszczędnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań we wszystkich wyżej wymienionych obszarach. Nasze usługi podzieliliśmy na trzy segmenty operacyjne: recykling, usługi i gospodarka wodna. Z powyższego podziału wynika struktura organizacyjna poszczególnych spółek Grupy REMONDIS. Jednak granice między obszarami recyklingu, usług i gospodarki wodnej są nieostre i mogą się często zacierać. Dlatego też w ramach Grupy REMONDIS działa kilka spółek, które świadczą usługi w dwóch, a nawet wszystkich trzech segmentach naszej działalności.

Recykling

 • Robimy wszystko, co konieczne, by przywracać surowce i materiały do obiegu oraz zachować je dla przyszłych pokoleń.
  Recykling

Usługi

 • Świadcząc szerokie spektrum usług przemysłowych i komunalnych, wspieramy przedsiębiorstwa, samorządy i mieszkańców w zrównoważonym korzystaniu z zasobów.
  Usługi

Gospodarka wodna

 • Oferujemy pełne spektrum usług w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej: pozyskiwanie i uzdatnianie wody pitnej, zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
  Gospodarka wodna

 • Prasa – zawsze na bieżąco

  Oddziały w Europie i na świecie

  Biblioteka – wygodny dostęp do filmów i materiałów marketingowych

  Wyszukiwanie – najszybszy sposób na zdobycie informacji

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen