Button for menue
REMONDIS Global Website // Polska
Rozwiązania
dla przyszłości.
Działamy z
planem i wizją

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • PROFIL

  Szeroka oferta związana z recyklingiem, usługami i gospodarką wodną

 • Grupa REMONDIS działa w wielu obszarach: pozyskuje surowce z odpadów, projektuje innowacyjne produkty z materiałów pochodzących z recyklingu, dostarcza alternatywne źródła energii, zaopatruje w wodę i oczyszcza ścieki. Ponadto REMONDIS odbiera i przetwarza odpady, w tym odpady niebezpieczne, których na obecnym etapie rozwoju techniki nie da się wykorzystać ponownie w sposób racjonalny.

 • REMONDIS – rodzinne przedsiębiorstwo z ponad 80-letnią tradycją

 • Z usług Grupy REMONDIS korzysta już ponad 30 milionów mieszkańców oraz wiele podmiotów publicznych i przedsiębiorstw na całym świecie. REMONDIS to niezawodny partner zapewniający doskonałą obsługę klienta i świadczący innowacyjne usługi w dziedzinie recyklingu i gospodarki wodnej.

 • Przejdź do naszych obszarów działalności Recykling Usługi Gospodarka wodna

 • Mocne strony REMONDIS to: wysokie standardy jakości, doskonała infrastruktura i kompleksowość usług. Przedsiębiorstwa produkcyjne, integrując usługi przemysłowe REMONDIS ze swoimi procesami, znacznie lepiej wykorzystują swój potencjał na dodatkową optymalizację i oszczędności. W segmencie usług komunalnych naszą przewagą jest spektrum kompleksowych usług, które świadczymy w ramach bezpośredniej współpracy w formie spółek udziałowych bądź na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

REMONDIS w pigułce

Wzrost na światowych rynkach

 • Celem strategicznym grupy REMONDIS jest tworzenie systemów wartości, które obejmują wszystkie etapy świadczenia usług. Przedsiębiorstwo stale poszerza zakres swojej działalności w skali globalnej, koncentrując się głównie na regionach Europy, Azji i Australii. Nasza strategia rozwoju zakłada konsekwentne wykorzystywanie pojawiających się możliwości oraz systematyczne odkrywanie istniejącego potencjału. Rozwój grupy REMONDIS dodatkowo umacnia się przez przejęcia spółek, umożliwiające na przykład dopełnienie zakresu świadczonych usług, wzmocnienie obecności na rynku regionalnym lub rozwój na nowych rynkach krajowych.

  Pełną listę oddziałów REMONDIS można znaleźć na stronie: remondis-locations.com

  • Informacje o spółkach/oddziałach i usługach firmy REMONDIS w Polsce
   My w Polsce

  • Informacje o naszej międzynarodowej działalności na 4 kontynentach i w ponad 30 krajach
   Działalność międzynarodowa

Istotne wartości i usługi

 • REMONDIS cieszy się międzynarodowym uznaniem ze względu na innowacyjne rozwiązania w branżach recyklingu, usług i gospodarki wodnej. Dzięki perspektywicznym inwestycjom w badania i rozwój oraz technologię i edukację pracowników Grupa nieustannie rozwija się w skali globalnej. Takie podejście przynosi korzyści nie tylko klientom i pracownikom, ale także środowisku naturalnemu. Poddając odpady recyklingowi, przywracamy surowce do obiegu i przyczyniamy się do ochrony cennych zasobów naturalnych. Ścisłe powiązanie spółek oraz sprawna nadrzędna struktura organizacyjna zapewniają naszej grupie kapitałowej liczne efekty synergii.

  Więcej informacji o naszych spółkach My w Polsce


  Ochrona surowców naturalnych poprzez działalność recyklingową REMONDIS

REMONDIS – globalna sieć zakładów

 • Od zakładów przetwarzania odpadów po wodociągi – REMONDIS posiada sieć technologiczną na całym świecie, łączącą 1,100 zakładów o różnych profilach działalności

  close

Słowo od Zarządu

 • Członkowie Zarządu spółki REMONDIS SE & Co. KG są współodpowiedzialni za realizację celów, kultury i filozofii przedsiębiorstwa. Przeczytaj ich wypowiedzi i dowiedz się, co konkretnie to oznacza.

  • Item
   • > Ludger Rethmann, prezes Zarządu

    • „Szybkie tempo życia i anonimowość to minusy globalnej gospodarki. W takim otoczeniu ogromną zaletą jest ciągłość istnienia naszej firmy rodzinnej. To właśnie jej zawdzięczamy pozycję światowego lidera”.

   Item
   • > Thomas Breitkopf, członek Zarządu

    • „Aby mieć imponujące osiągnięcia, trzeba dążyć do perfekcji. Stawiając na postęp i świadomą specjalizację, wkraczamy w nowe obszary, które otwierają przed nami jutro”.

   Item
   • > Thomas Conzendorf, członek Zarządu

    • „Optymalne wyniki są domeną tych, którzy potrafią pogodzić ze sobą różne interesy. Skuteczne połączenie ekologii z ekonomią pozwala na stworzenie rozwiązań, które zamykają obieg surowców i umożliwiają odpowiedzialne i zrównoważone gospodarowanie”.

   Item
   • > Bernhard Heiker, członek Zarządu

    • „Wysokowydajne, bezpieczne procesy są kluczem do zyskania przewagi konkurencyjnej i odniesienia sukcesu ekonomicznego. Optymalizacja procesów planowania i zarządzania jest podstawą naszego globalnego wzrostu”.

   Item
   • > Max Arnold Köttgen, członek Zarządu

    • „Bliskość regionalna jest istotnym czynnikiem sukcesu, także na rynkach globalnych. Lokalne wykorzystanie międzynarodowych kompetencji przynosi rozwiązania optymalne pod każdym względem”.

   Item
   • > Egbert Tölle, członek Zarządu

    • „Koncentracja na celu pozwala na przekraczanie granic. Skupiając się na naszej podstawowej działalności, ciągle wzmacniamy nasze atuty – zarówno na rynku krajowym, jak i na obiecujących rynkach zagranicznych”.

Kodeks etyczny i polityka zgodności (compliance)

Nasza Grupa świadczy usługi dla człowieka i środowiska. Oznacza to ambitne cele i dużą odpowiedzialność. Głównym celem naszej codziennej pracy jest ciągłe wzmacnianie pozycji rynkowej naszej Grupy oraz wszystkich jej segmentów operacyjnych. Oprócz naszego kodeksu etycznego jesteśmy zobowiązani również do przestrzegania naszej polityki zgodności, będącej częścią kultury naszego przedsiębiorstwa. We wszystkich krajach i branżach, w których działamy, przestrzegamy norm obowiązującego prawa oraz zasad etyczno-moralnych, które są wewnętrznym drogowskazem zarówno dla naszego kierownictwa, jak i dla pracowników.

Pobierz nasz kodeks etyczny i zasady polityki compliance w formacie PDF

Historia firmy

 • REMONDIS jest przedsiębiorstwem rodzinnym z długoletnią tradycją, które na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci stało się grupą usługową o światowym zasięgu. Wyjątkowy know-how i doświadczenie, które udało nam się zdobyć, stanowią fundament obecnego i przyszłego sukcesu naszej Grupy.
  Poniżej przedstawiamy kronikę, która ilustruje naszą drogę do sukcesu.

 • Prasa – zawsze na bieżąco

  Oddziały w Europie i na świecie

  Biblioteka – wygodny dostęp do filmów i materiałów marketingowych

  Wyszukiwanie – najszybszy sposób na zdobycie informacji

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen