Button for menue
REMONDIS Global Website // Polska
Priorytetem gospodarki
o obiegu zamkniętym
jest ochrona
cennych surowców

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • MY W POLSCE

  Odpowiedzialne działanie – nasz wkład w zrównoważony rozwój

 • Polska czyni coraz większe postępy w zakresie ochrony środowiska i ochrony zasobów naturalnych. Aby z powodzeniem podążać dalszą ścieżką w branży usług środowiskowych nasz kraj potrzebuje nowych rozwiązań. REMONDIS wspiera te działania swoim doświadczeniem, know-how oraz inwestycjami w innowacyjne zakłady i urządzenia.

 • REMONDIS jest kompetentnym partnerem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

 • REMONDIS jest aktywny w Polsce od 1992 roku. Nasza firma współpracuje z wieloma samorządami lokalnymi, a także z wieloma przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi oraz detalicznymi. Jesteśmy częścią Grupy REMONDIS, jednej z największych firm w branży recyklingu, usług komunalnych i zaopatrzenia w wodę na świecie. Międzynarodowy know-how oraz możliwości techniczne Grupy doskonale uzupełniają nasze krajowe doświadczenie. Zarządzamy pełnym zakresem usług w całym łańcuchu dostaw: od magazynowania i zbiórki poprzez transport, obróbkę wstępną, przetwarzanie i recykling po wprowadzenie do obrotu odzyskanych surowców wtórnych.

REMONDIS Aqua Sp. z o.o. – zrównoważone rozwiązania w dziedzinie gospodarki wodnej

  • Dzięki innowacjom, nowoczesnym procesom i usługom chronimy cenne zasoby wody

  • Zaopatrywanie w wodę pitną i oczyszczanie ścieków, jak również budowa, eksploatacja i konserwacja obiektów: REMONDIS Aqua zapewnia swoim klientom z sektora publicznego i prywatnego pełen zakres usług zgodnie z zasadą obiegu zamkniętego. Przykładem mogą być partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) w zakresie komunalnej gospodarki wodnej. Pierwszy projekt PPP powstał w 2006 roku w Drobinie, a następnie w Toszku, Trzemesznie i Wyszogrodzie.
   Więcej na remondis-aqua.pl

REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. – przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • REMONDIS wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i urządzenia do recyklingu odpadów elektrycznych

 • Usługi recyklingowe REMONDIS Electrorecykling koncentrują się na ośrodkach demontażu w Łodzi i Błoniu. W Łodzi działania chroniące zasoby koncentrują się na ręcznym demontażu małych urządzeń, ekranów i urządzeń IT oraz sortowaniu baterii. W zakładzie w Błoniu główny nacisk kładzie się na recykling starych urządzeń chłodniczych.

  Więcej na remondis-electrorecycling.pl

REMONDIS Glass Recycling Polska Sp. z o.o. – przetwarzanie odpadów szklanych

 • Ponowne wykorzystanie szkła odpadowego chroni naturalne surowce, zmniejsza zużycie energii i zmniejsza emisję CO2

 • Firma REMONDIS Glass Recycling specjalizuje się w przetwarzaniu różnego rodzaju szkła. Aby zagwarantować odpowiednią jakość szkła pochodzącego z recyklingu konieczne jest zachowanie odpowiednich standardów. Dzięki temu huty szkła otrzymują czysty surowiec do recyklingu, podzielony wg. kolorów i składu materiałowego, spełniający wysokie wymagania w zakresie dalszego przetwarzania.

  Więcej na remondis-recycling.com

REMONDIS Sp. z o.o. – gospodarka surowcami

  • Koncentrując się na recyklingu – wspieramy selektywną zbiórkę materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i zwiększamy wskaźniki odzysku

  • REMONDIS jest pionierem w branży usług środowiskowych w Polsce i liderem na rynku świadczenia takich usług dla mieszkańców i samorządów. Posiada blisko 50 oddziałów i obsługuje ponad 200 miast i gmin. Recykling jest również głównym przedmiotem różnorodnych usług świadczonych na rzecz przemysłu, handlu i rzemiosła.
   Więcej na remondis-polska.pl

REMONDIS Medison Sp. z o.o. – ekspert w zakresie odpadów niebezpiecznych

  • Baterie, zdjęcia rentgenowskie, puszki ze sprayem i wiele innych: dla wielu frakcji oferujemy specjalistyczne metody recyklingu

  • Zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych – to siła REMONDIS Medison. Spektrum zastosowań obejmuje odpady medyczne, weterynaryjne i przemysłowe odpady niebezpieczne. REMONDIS Medison oferuje profesjonalne rozwiązania w sześciu lokalizacjach i trzech zakładach unieszkodliwiania na terenie całego kraju.
   Więcej na remondis-medison.de

BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. – usługi specjalistyczne dla przemysłu

 • BUCHEN Industrial Services Polska koordynuje projekty dla przemysłu na terenie całego kraju

 • Podstawową działalnością firmy BUCHEN Industrial Services są wysoko wyspecjalizowane usługi przemysłowe. Zakres usług obejmuje czyszczenie przemysłowe, serwisowanie elektrowni i elektrociepłowni, zbiorników oraz odwadnianie osadów. BUCHEN Industrial Services posiada ogromne doświadczenie w wielu gałęziach przemysłu, a w szczególności w sektorze energetycznym, przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz przemyśle hutniczym.

  Więcej na buchen.pl

TSR Poland Sp. z o.o. – recykling złomu stalowego i metali kolorowych

 • Przetwarzanie metali w istotny sposób przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw w przemyśle

 • TSR Poland Sp. z o.o. specjalizuje się w zbieraniu i przetwarzaniu metali żelaznych i nieżelaznych. Głównymi obszarami działalności TSR są: handel i recykling złomu stalowego, usługi logistyczne oraz kompleksowa obsługa firm produkcyjnych w zakresie odpadów stalowych. Technologia przetwórstwa złomu oparta jest na najnowocześniejszych technologiach i urządzeniach o wysokiej wydajności.

  Więcej na tsr.eu

XERVON Polska Sp. z o.o. – rusztowania dla obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego

 • Ochrona klimatu poprzez zmniejszenie zużycia energii: XERVON jest ekspertem w dziedzinie izolacji termicznej zakładów przemysłowych

 • XERVON Polska oferuje usługi techniczne dla obiektów przemysłowych, budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Głównymi obszarami działalności są rusztowania i izolacje. Wysokiej jakości usługi świadczone na terenie całego kraju koncentrują się na sektorze energetycznym, chemicznym, budowlanym i stoczniowym.
  Więcej na xervon.de

Jesteśmy obecni w Polsce, ale na całym świecie czujemy się jak u siebie

 • Prasa – zawsze na bieżąco

  Oddziały w Europie i na świecie

  Biblioteka – wygodny dostęp do filmów i materiałów marketingowych

  Wyszukiwanie – najszybszy sposób na zdobycie informacji

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen