Button for menue
REMONDIS Global Website // Polska
Zasoby naturalne
są ograniczone.
W przeciwieństwie do naszych
pomysłów na recykling

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • RECYKLING

  Jeśli recykling, to od A do Z

 • Wszystko kiedyś się kończy – zwłaszcza zasoby surowców naturalnych. Dlatego stosujemy najnowocześniejsze technologie, które wspierają oszczędzanie cennych zasobów. Co roku zbieramy, odzyskujemy i sprzedajemy około 30 milionów ton surowców wtórnych. Odzyskiwane przez nas frakcje obejmują całe spektrum materiałów: od papieru i drewna, po gruz, stal, tworzywa sztuczne i metale szlachetne. Przetwarzamy również takie materiały, które na pierwszy rzut oka nie nadają się do recyklingu, na przykład odpady zawierające szkodliwe substancje.

 • Nasze usługi recyklingowe przynoszą korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i samorządom lokalnym i mieszkańcom

Świat recyklingu REMONDIS

 • Co dokładnie oferujemy w ramach recyklingu? Jaką formę (output) otrzymują zebrane przez nas materiały (input) po przetworzeniu? Poniższa infografika przedstawia kluczowe informacje.

  close

Kompleksowe usługi w dziedzinie recyklingu

  • Więcej informacji o naszych nagradzanych technologiach: remondis-sustainability.com

  • Praktykujemy holistyczne podejście do recyklingu. Oferujemy znacznie więcej niż tylko przetwarzanie odpadów. Na życzenie doradzamy klientowi w zakresie całościowego zarządzania przepływem materiałów w zakładzie i opracowujemy dla niego kompleksowy model działania, obejmujący ocenę materiałów, zapewnienie jakości, odbiór odpadów, logistykę, a wreszcie – zaawansowane rozwiązanie recyklingowe. Ciągłe zwiększanie dostępności takich rozwiązań i podnoszenie ich jakości jest jednym z naszych najważniejszych celów. Nieustannie pracujemy nad rozwijaniem nowych technologii pozwalających na przywracanie do obiegu kolejnych surowców. Przykładami takich rozwiązań są nasze nagradzane technologie odzysku fosforu oraz puszek po aerozolach: TetraPhos® i RESPRAY.


  Nasze usługi:

   • Item

    • Zbieranie odpadów: surowce wtórne, odpady komunalne, substancje szkodliwe – posortowane odpady przewozimy możliwie krótkimi drogami

     Odpady komunalne, surowce wtórne, odpady przemysłowe i niebezpieczne– odbieramy wszystkie rodzaje odpadów pochodzących z różnych źródeł. W zależności od rodzaju i ilości materiałów zapewniamy odpowiednie kontenery i systemy zbiórki. Dodatkowo doradzamy naszym klientom we wszelkich aspektach zarządzania odpadami.

    Item

    • Logistyka: odbiór, transport, przeładunek

     Każdego dnia wyruszamy na ulice całego świata, by niezawodnie odbierać to, czego nasi klienci już nie potrzebują. Dzięki profesjonalnym modelom logistycznym jesteśmy w stanie zbierać małe ilości odpadów w sposób równie opłacalny, co duże. Nasze specjalistyczne pojazdy zapewniają maksymalnie bezpieczny transport, a posiadane przez nas certyfikaty gwarantują klientowi spełnienie wszystkich wymogów prawnych.

    Item

    • Przetwarzanie wstępne: sortowanie, segregowanie, separacja zanieczyszczeń

     Nie każdy materiał można od razu poddać recyklingowi. Dlatego w naszych sortowniach dbamy o to, aby precyzyjnie oddzielać cenne surowce od zanieczyszczeń, zwiększając w ten sposób potencjał recyklingu. Ponadto w naszych zakładach zapewniamy także maksymalną jednorodność poszczególnych grup materiałowych. Łączymy ze sobą różne rodzaje papieru, a także metale (miedź, mosiądz, żelazo i stal), umożliwiając w ten sposób ich ekonomiczne i efektywne przywrócenie do obiegu produkcyjnego.

    Item

    • Odzysk: klasyfikowanie, kondycjonowanie, przygotowywanie do wykorzystania

     Naszym ostatecznym celem jest odzyskanie cennych surowców lub takie ich przetworzenie, aby nadawały się do ponownego wykorzystania – w sposób możliwie opłacalny i przyjazny dla środowiska. Decydującym etapem jest tutaj, oprócz właściwej klasyfikacji, odpowiednie kondycjonowanie substancji, którego celem jest zachowanie niezmiennej jakości. Dotyczy to zarówno materiałów odzyskanych, jak i wytwarzanych przez nas produktów. Gwarantujemy jednorodność składu, konsystencji i formy. To bardzo ważne, ponieważ w przemyśle są wykorzystywane tylko takie produkty recyklingu, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Ochrona zasobów jest zatem także kwestią jakości.

    Item

    • Sprzedaż: surowców, produktów i energii

     Oprócz klasycznego recyklingu, czyli odzysku surowców wtórnych, dostarczamy także inne rozwiązania związane z ponownym wykorzystaniem i przetwarzaniem surowców. Produkujemy na przykład materiały budowlane z recyklingu i paliwa alternatywne oraz wytwarzamy energię w formie biogazu.

Więcej niż odzysk odpadów – dzięki innowacyjnym produktom

Zrównoważona gospodarka w ujęciu holistycznym to znacznie więcej niż odzyskiwanie surowców wtórnych. Równie ważne jest rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, które od samego początku oszczędzają cenne surowce i przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego na wielu płaszczyznach. REMONDIS oferuje szeroki wybór markowych produktów, przynoszących korzyści licznym klientom z całego świata – od przemysłu przetwórczego po rolnictwo.

Zakład REMONDIS Lippewerk – modelowy park recyklingu

  • Więcej o zakładzie Lippewerk tutaj

  • Zakład Lippewerk o powierzchni 230 hektarów jest największym ośrodkiem recyklingu przemysłowego w Europie. W parku recyklingu, utworzonym w miejscu dawnej fabryki aluminium w Lünen, znajdują się obecnie między innymi instalacje przetwarzania i odzysku gipsu (pochodzącego z odsiarczania spalin), chemikaliów, drewna, tworzyw sztucznych, urządzeń elektronicznych i paliw niekopalnych. Rocznie zakład Lippewerk wytwarza 900,000 ton wartościowych produktów – w tym materiały z produkcji spoiw, biopaliwa, certyfikowany kompost oraz granulaty z tworzyw sztucznych dla przemysłu. Ponadto zakład Lippewerk przyczynia się znacząco do ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Świadczone tu usługi recyklingowe pozwalają na redukcję emisji dwutlenku węgla o 488,000 ton rocznie. Dlatego też gospodarka obiegu zamkniętego realizowana w zakładzie Lipperwerk w 2016 roku została wyróżniona przez agencję KlimaExpo.NRW jako modelowy projekt recyklingowy.

  Zobacz film o zakładzie REMONDIS Lippewerk

 • Prasa – zawsze na bieżąco

  Oddziały w Europie i na świecie

  Biblioteka – wygodny dostęp do filmów i materiałów marketingowych

  Wyszukiwanie – najszybszy sposób na zdobycie informacji

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen