Button for menue
REMONDIS Global Website // Polska
Bez wiedzy
nie ma wody.
Bez wody
nie ma życia

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • GOSPODARKA WODNA

  Obieg wody w REMONDIS: od pozyskiwania i uzdatniania wody po oczyszczanie ścieków

 • Obszar naszych usług związanych z gospodarką wodną jest doskonałym przykładem holistycznego podejścia firmy REMONDIS. Świadczymy szerokie usługi dla samorządów lokalnych i mieszkańców, przedsiębiorstw oraz przemysłu, zaczynając od pozyskiwania i uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, a kończąc na oczyszczaniu ścieków w oczyszczalniach lub bezpośrednio w zakładach przemysłowych. Na każdym etapie stosujemy innowacyjne metody i nowoczesne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, mając na uwadze ochronę cennych zasobów wody oraz środowiska naturalnego. Przekonaj się na własne oczy.

 • Woda słodka stanowi zaledwie 2,5% wody występującej w przyrodzie. To kolejny powód, aby korzystać z tego cennego zasobu w sposób wyjątkowo odpowiedzialny

Gospodarka wodna w REMONDIS –
przegląd naszych usług

 • Jakie konkretnie usługi związane z wodą oferujemy? Odpowiedź na to pytanie zawiera poniższa infografika. Dowiesz się z niej także, kto jest odbiorcą poszczególnych usług.

  close

Nasze usługi dla gospodarstw domowych – zaopatrzenie w wodę pitną

 • Aby można było bezpiecznie korzystać z wody pitnej w gospodarstwach domowych, należy ją odpowiednio przygotować. Najpierw pobiera się wodę ze studni głębinowych lub zbiorników retencyjnych, a następnie doprowadza rurociągami do stacji uzdatniania wody. Niezbędna jest także sprawna sieć pomp, zbiorników i rurociągów, które dostarczają wodę do konsumenta. Działamy we wszystkich powyższych obszarach, opierając się na naszej eksperckiej wiedzy, technologiach i wykwalifikowanej kadrze. Do naszych zadań należy np. wieloetapowy proces uzdatniania wody. W tym zakresie często działamy na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego niejednokrotnie jesteśmy odpowiedzialni zarówno za stronę techniczną, jak i za administracyjne zarządzanie stacją uzdatniania wody. W ten sposób dostarczamy wodę pitną najwyższej jakości.

  • Co roku uzdatniamy 50 milionów metrów sześciennych wody pitnej na całym świecie

Ściśle według wytycznych klienta – zaopatrzenie w wodę przemysłową

 • REMONDIS projektuje i eksploatuje systemy całkowitego odsalania wody, dostarczając wysokiej jakości wodę przemysłową

 • Gospodarstwa domowe nie mogą funkcjonować bez wody pitnej, a fabryki – bez wody przemysłowej. Jej skład musi być dostosowany do potrzeb klienta. Na przykład niektóre gałęzie przemysłu do procesów produkcyjnych wymagają wody w pełni odsolonej. Dlatego naszym zadaniem jest uzdatnienie wody, tak aby idealnie odpowiadała wymogom danej branży lub nawet konkretnego przedsiębiorstwa. Aby sprostać temu zadaniu projektujemy, budujemy i eksploatujemy instalacje do uzdatniania wody przemysłowej i stale przeprowadzamy kontrole jakości.

Czyste rozwiązania w oczyszczalniach ścieków

 • Ścieki powstają we wszystkich sektorach: przemysłowym, publicznym i prywatnym. Niezależnie od okoliczności zapewniamy odpowiednie rozwiązania w dziedzinie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz przywracania wody do obiegu. Ponieważ zawsze staramy się dostarczyć dodatkowe korzyści dla człowieka i środowiska, często efekt naszych działań znacznie wykracza poza odpowiednio oczyszczone ścieki. Na przykład z zawiesiny zawartej w ściekach przemysłowych wytwarzamy metodą beztlenową biogaz do produkcji energii elektrycznej.

  Również nasi klienci działający w sektorze komunalnym mogą w pełni zaufać marce REMONDIS. Stosując najnowocześniejsze metody mechaniczne, biologiczne i chemiczne, każdego dnia zamieniamy ścieki w świeżą wodę. Do naszych usług w obszarze gospodarki ściekowej należy także zarządzanie siecią kanalizacyjną służącą do odprowadzania ścieków i odwadniania gruntu. Ponadto prowadzimy kontrole, remonty i wymiany domowych przyłączy wody.

  REMONDIS eksploatuje 220 oczyszczalni ścieków na całym świecie oraz sieć kanalizacyjną o długości 6,000 kilometrów

  REMONDIS projektuje i eksploatuje systemy całkowitego odsalania wody, dostarczając wysokiej jakości wodę przemysłową

Efektywna gospodarka ściekowa – dajemy dobry przykład

 • Nasze doświadczenie przynosi wymierne korzyści – przede wszystkim naszym klientom. Na przestrzeni lat wypracowaliśmy metody, które umożliwiają nam oczyszczanie każdego rodzaju ścieków oraz racjonalne wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odseparowanych zanieczyszczeń. Obecnie odzyskujemy ponad 270 substancji, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów.

  • Produkcja energii z osadów ściekowych

   • Osady ściekowe to frakcja, która pozostaje po oczyszczaniu ścieków w oczyszczalni. Nie są one bezużyteczne. Co roku gromadzimy 1.7 miliona ton osadów ściekowych na całym świecie, z których po osuszeniu wytwarzamy wysokokaloryczne, ekologiczne paliwo alternatywne. Dzięki spalaniu osadów ściekowych zamiast węgla roczna emisja dwutlenku węgla spada aż o 250 000 ton.

   Odzysk fosforu

   • Zdecydowanie nie wszystkie substancje znajdujące się w ściekach są szkodliwe. Ścieki zawierają między innymi pewne ilości fosforu – pierwiastka niezbędnego do życia na naszej planecie. Opracowaliśmy kilka różnych metod odzyskiwania fosforu bezpośrednio ze ścieków lub z popiołu pochodzącego ze spalania osadów ściekowych. Do ostatniego wspomnianego celu służy opatentowana metoda REMONDIS TetraPhos®, za którą zostaliśmy wyróżnieni między innymi nagrodą GreenTec Award 2016.

   Produkcja biogazu

   • W ramach zarządzania energią pomagamy naszym klientom przemysłowym racjonalnie wykorzystywać ścieki. Efektywną metodą jest pozyskiwanie biogazu bezpośrednio na miejscu. Nasze kompleksowe wsparcie obejmuje zarówno opracowanie koncepcji, jak i budowę i eksploatację obiektów.

   Zastosowanie w rolnictwie

   • Oprócz spalania osady ściekowe można wykorzystać także jako nawóz. Jest to zawsze lepsza i bardziej zrównoważona alternatywa w przypadku osadów zawierających niewielkie ilości metali ciężkich. Naszym zadaniem jest staranne ich zbadanie i wykorzystanie w sposób optymalny oraz zgodny z przepisami prawa.

Kompetentna obsługa w dziedzinie gospodarki wodnej

  • Naszą ofertę w obszarze gospodarki wodnej uzupełniają liczne usługi, w ramach których wykorzystujemy nasz know-how i doświadczenie zgodnie z potrzebami danej grupy docelowej. Na przykład specjalnie na potrzeby gmin opracowaliśmy wspierany komputerowo system efektywnego zarządzania i sterowania całością świadczonych usług komunalnych – zapisywaniem danych, pobieraniem opłat oraz remontami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Warto wspomnieć także o naszych kompleksowych usługach doradczych związanych między innymi z gospodarką wodną i rolnictwem, które świadczymy nie tylko na rzecz przedsiębiorstw prywatnych, lecz także dla klientów z sektora publicznego.

   Innowacje firmy REMONDIS wzorem dla komunalnej i przemysłowej gospodarki wodno-ściekowej

  Nasza oferta doradztwa technicznego i naukowego obejmuje analizy mikrobiologiczne i chemiczne, w tym pobieranie próbek, a także oprogramowanie do mikroskopowej analizy osadu czynnego w oczyszczalniach

Nasza wiedza ekspercka dla przedsiębiorstw

Współpracujemy ze wszystkimi przedsiębiorstwami potrzebującymi wsparcia w zakresie gospodarki wodnej lub chcącymi przekazać część lub całość zadań wiarygodnemu partnerowi w ramach outsourcingu. W zależności od potrzeb klienta nasz udział może polegać na wsparciu organizacyjno-technologicznym albo też przyjąć formę całościową – na zasadach „Build – Operate – Transfer”. Innymi słowy: każde przedsiębiorstwo może skorzystać z wiedzy REMONDIS zawsze wtedy, gdy jej potrzebuje. Efektem będzie optymalne odciążenie własnych kadr i infrastruktury oraz gwarancja poprawy jakości i efektywności zarządzania zasobami wodnymi.

 • Prasa – zawsze na bieżąco

  Oddziały w Europie i na świecie

  Biblioteka – wygodny dostęp do filmów i materiałów marketingowych

  Wyszukiwanie – najszybszy sposób na zdobycie informacji

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen