Button for menue
REMONDIS Global Website // Polska
Dobry pomysł to
dopiero początek sukcesu.
Pełne zaangażowanie
na rzecz przedsiębiorstw
i społeczności

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • USŁUGI

  Myślimy o wszystkim i wszystkich – kompleksowe usługi komunalne i przemysłowe

 • Bogactwo technologii, usług i doświadczeń, które wypracowaliśmy w ramach naszej grupy kapitałowej na przestrzeni lat, służy także innym. Oferujemy kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb klienta i skutecznie łączące zrównoważony rozwój, ochronę środowiska, optymalizację kosztów i oszczędzanie zasobów. Nasza oferta dzieli się, co do zasady, na usługi publiczne – dla samorządów lokalnych i mieszkańców oraz usługi przemysłowe, adresowane do przedsiębiorstw. Granice między tymi kategoriami są jednak płynne. Z niektórych usług korzystają w równym stopniu dwie, a nawet wszystkie nasze grupy docelowe.

 • Od rekultywacji terenów zdegradowanych po pielęgnację miejskich lub prywatnych terenów zielonych – szeroka oferta usług REMONDIS

Usługi komunalne dla samorządów –
więcej niż zamiatanie ulic

Usługi komunalne wielu osobom kojarzą się z wywozem odpadów, czyszczeniem ulic lub pielęgnacją zieleni. Oczywiście tym również się zajmujemy, jednak wspieramy lokalne społeczności także na wielu innych płaszczyznach. Często działamy zza kulis, na przykład w sferze organizacyjno-administracyjnej, zarządzając strumieniem odpadów w naszych zakładach lub prowadząc analitykę środowiskową. Zawsze przyświeca nam jednak ten sam cel: najwyższa jakość i maksymalna efektywność naszych usług.

Usługi komunalne dla mieszkańców – dostępne w każdej chwili

 • Mieszkańcy korzystają z naszych usług zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Prowadzimy bowiem punkty zbiórki odpadów oraz odbieramy szkodliwe odpady niebezpieczne także z gospodarstw domowych. To nie wszystko – oferujemy również usługi jeszcze bliższe mieszkańcom, m. in. odśnieżamy nieruchomości prywatne oraz oferujemy odbiór gabarytów.

Usługi dla przemysłu – z dbałością o szczegóły

 • Świadcząc kompleksowe usługi dla przemysłu, gwarantujemy maksymalne bezpieczeństwo i wydajność oraz optymalną dostępność naszych elektrowni, instalacji i maszyn produkcyjnych. Metody naszej pracy są równie zróżnicowane jak branże, dla których pracujemy. Dla samego przemysłu wykonujemy szerokie spektrum zadań – od wynajmu pracowników, przez serwis i konserwację urządzeń, aż po kompletne zarządzanie zakładem. Do tego świadczymy liczne usługi dla rzemiosła i handlu, np. odbiór odpadów z warsztatów czy udostępnianie rozwiązań do przyjmowania opakowań zwrotnych.

Tutaj koło się zamyka – nasze usługi w pigułce

 • Dwa podobszary działalności, trzy grupy docelowe i pełne spektrum usług. Łatwo się zagubić w nadmiarze informacji. Dlatego też przygotowaliśmy poniższą infografikę, która ukazuje poszczególne usługi w kontekście całej naszej oferty.

  close
 • Prasa – zawsze na bieżąco

  Oddziały w Europie i na świecie

  Biblioteka – wygodny dostęp do filmów i materiałów marketingowych

  Wyszukiwanie – najszybszy sposób na zdobycie informacji

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen