REMONDIS Global Website

REMONDIS Global Website

Button für Menü
REMONDIS Global Website // Polska
Nie poszerzymy
planety.
Ochronę zasobów –
owszem

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

  Ochrona zasobów podstawą naszej działalności

 • Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów to filary filozofii REMONDIS, które kształtują wszystkie obszary naszej działalności. W ponad 30 krajach całego świata działamy na rzecz trwałej poprawy warunków życia. W naszej pracy odpowiedzialność ekologiczna, ekonomiczna i społeczna ściśle się ze sobą wiążą. Wyraża to nasza holistyczna misja zrównoważonego rozwoju, na którą składa się pięć obszarów tematycznych.

  close

Ochrona zasobów naturalnych w pigułce

 • O tym, jak ważna jest dla nas ochrona zasobów, świadczy fakt, że poświęciliśmy temu zagadnieniu specjalną stronę internetową. Prezentujemy na niej wszystko, co wyróżnia nasze przedsiębiorstwo w kontekście zrównoważonego rozwoju, oraz informujemy o naszych projektach społecznych w dziedzinie recyklingu, ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Ponadto znaleźć tam można szeroką wiedzę ogólną o zrównoważonym rozwoju, przedstawioną m.in. w formie infografik do pobrania.

  Sprawdź pod adresem remondis-sustainability.com

Nagroda za ochronę klimatu dla zakładu REMONDIS Lippewerk

 • Centralnym ośrodkiem naszej działalności recyklingowej jest zakład REMONDIS Lippewerk w Lünen. Tutaj codziennie pracujemy nad rozwiązaniami i produktami, które chronią jednocześnie zasoby i środowisko naturalne. Całokształt działalności prowadzonej w zakładzie Lippewerk umożliwia redukcję emisji gazów cieplarnianych na poziomie 466 000 ton rocznie. Pozytywnym efektem naszego zaangażowania w ochronę zasobów i redukcję emisji dwutlenku węgla jest otrzymane przez nas oficjalne wyróżnienie. W 2016 roku agencja KlimaExpo.NRW – inicjatywa rządu krajowego Nadrenii Północnej-Westfalii – wpisała działający w Lünen model gospodarki o obiegu zamkniętym na listę 12 najlepszych projektów roku w zakresie ochrony klimatu.

Globalna promocja zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój działa tylko wtedy, gdy jest praktykowany globalnie. Dlatego inicjatywy na rzecz ochrony zasobów i środowiska naturalnego podejmujemy na całym świecie. Przykładem jest nasz projekt Clean India, w ramach którego wykorzystaliśmy naszą wiedzę technologiczną w walce z zanieczyszczeniem wody w Indiach, a także zwiększenie poziomu recyklingu odpadów w Dzierżyńsku (Rosja), zaliczanym do dziesięciu najbardziej zdegradowanych regionów świata. Oprócz konkretnego wsparcia wykonujemy także ogromną pracę edukacyjną i angażujemy się społecznie. Na przykład w Europie Wschodniej, wzorując się na opracowanym przez nas w Niemczech projekcie edukacyjnym DIE WERTSTOFFPROFIS, oferujemy edukację ekologiczną oraz wsparcie licznych projektów kulturalnych i społecznych.

Warto myśleć o przyszłości

 • W 2016 roku REMONDIS został wyróżniony najważniejszą niemiecką nagrodą w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego – GreenTec Award. W ten sposób doceniono nasz zrównoważony i innowacyjny model ochrony i odzysku niezbędnego dla życia pierwiastka – fosforu. Konkretnie nagrodę przyznano nam za metodę TetraPhos® – opracowaną i opatentowaną przez nas technologię odzysku fosforu z popiołu pochodzącego ze spalania osadów ściekowych. Nagroda była wspaniałym potwierdzeniem wartości naszej codziennej pracy, a jednocześnie – zachętą do rozwijania kolejnych projektów. Zrównoważony rozwój stale wymaga nowych pomysłów na jeszcze sprawniejszą ochronę zasobów i środowiska naturalnego. Cieszymy się, że możemy podejmować to wyzwanie i odnosić sukcesy. Codziennie na nowo. W trosce o przyszłość.

  Press Room – Keep up to date

  Business locations – Europe and worldwide

  Library – Download our brochures and videos here

  Search – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen