Button for menue
REMONDIS Global Website // Polska
W trosce
o przyszłość

REMONDIS jest jednym z największych przedsiębiorstw działających w branżach recyklingu, usług i gospodarki wodnej na świecie. W około 900 naszych oddziałach na 4 kontynentach pracuje ponad 30.000 pracowników na rzecz 30 milionów obywateli i tysięcy przedsiębiorstw. Świadczymy usługi najwyższej jakości, bo liczy się dla nas przyszłość.

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

  • Partnerstwo w zrównoważonym rozwoju

   W dziedzinie gospodarki odpadami Polska dąży do redukcji ilości odpadów kierowanych na składowiska, rozwoju idei selektywnego zbierania surowców wtórnych podlegających ponownemu przetworzeniu oraz zwiększania poziomów recyklingu. Ważnym celem jest również zwiększenie ilości pozyskiwanego ciepła i energii z odpadów. Współpraca z REMONDIS jest dobrym wyborem, aby sprostać tym wyzwaniom.

   Zdobądź teraz potrzebne Ci informacje

  • REMONDIS w Polsce

   Działania Grupy REMONDIS w Polsce wspierają ochronę środowiska i wpisują się w cele gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez świadczenie specjalistycznych usług i ich profesjonalną obsługę. Wspólnym celem jest ochrona środowiska, zasobów naturalnych, a także właściwe przetwarzanie surowców wtórnych.

   Zdobądź teraz potrzebne Ci informacje

  • Wszystko o naszych obszarach działalności

   Nasz świat recyklingu

   Kompleksowe usługi dla człowieka i środowiska

   Usługi z obszaru gospodarki wodnej

  • Fakty i liczby o REMONDIS

   Kariera z przyszłością

   Działalność międzynarodowa

   Czasopismo Grupy REMONDIS w wersji online

 • Prasa – zawsze na bieżąco

  Oddziały w Europie i na świecie

  Biblioteka – wygodny dostęp do filmów i materiałów marketingowych

  Wyszukiwanie – najszybszy sposób na zdobycie informacji

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen