REMONDIS Global Website

REMONDIS Global Website

Button für Menü
REMONDIS Global Website // Polska
Dobry pomysł to
dopiero początek sukcesu.
Pełne zaangażowanie
na rzecz przedsiębiorstw
i społeczności

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • USŁUGI

  Myślimy o wszystkim i wszystkich – kompleksowe usługi komunalne i przemysłowe

 • Bogactwo technologii, usług i doświadczeń, które wypracowaliśmy w ramach naszej grupy kapitałowej na przestrzeni lat, służy także innym. Oferujemy kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb klienta i skutecznie łączące zrównoważony rozwój, ochronę środowiska, optymalizację kosztów i oszczędzanie zasobów. Nasza oferta dzieli się, co do zasady, na usługi publiczne – dla samorządów lokalnych i mieszkańców oraz usługi przemysłowe, adresowane do przedsiębiorstw. Granice między tymi kategoriami są jednak płynne. Z niektórych usług korzystają w równym stopniu dwie, a nawet wszystkie nasze grupy docelowe.

  Od rekultywacji terenów zdegradowanych po pielęgnację miejskich lub prywatnych terenów zielonych – szeroka oferta usług REMONDIS

Usługi komunalne dla samorządów –
więcej niż zamiatanie ulic

Usługi komunalne wielu osobom kojarzą się z wywozem odpadów, czyszczeniem ulic lub pielęgnacją zieleni. Oczywiście tym również się zajmujemy, jednak wspieramy lokalne społeczności także na wielu innych płaszczyznach. Często działamy zza kulis, na przykład w sferze organizacyjno-administracyjnej, zarządzając strumieniem odpadów w naszych zakładach lub prowadząc analitykę środowiskową. Zawsze przyświeca nam jednak ten sam cel: najwyższa jakość i maksymalna efektywność naszych usług.

Usługi komunalne dla mieszkańców – dostępne w każdej chwili

 • Mieszkańcy korzystają z naszych usług zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Prowadzimy bowiem punkty zbiórki odpadów oraz odbieramy szkodliwe odpady niebezpieczne także z gospodarstw domowych. To nie wszystko – oferujemy również usługi jeszcze bliższe mieszkańcom, m. in. odśnieżamy nieruchomości prywatne oraz oferujemy odbiór gabarytów.

Usługi dla przemysłu – z dbałością o szczegóły

 • Świadcząc kompleksowe usługi dla przemysłu, gwarantujemy maksymalne bezpieczeństwo i wydajność oraz optymalną dostępność naszych elektrowni, instalacji i maszyn produkcyjnych. Metody naszej pracy są równie zróżnicowane jak branże, dla których pracujemy. Dla samego przemysłu wykonujemy szerokie spektrum zadań – od wynajmu pracowników, przez serwis i konserwację urządzeń, aż po kompletne zarządzanie zakładem. Do tego świadczymy liczne usługi dla rzemiosła i handlu, np. odbiór odpadów z warsztatów czy udostępnianie rozwiązań do przyjmowania opakowań zwrotnych.

Tutaj koło się zamyka – nasze usługi w pigułce

 • Dwa podobszary działalności, trzy grupy docelowe i pełne spektrum usług. Łatwo się zagubić w nadmiarze informacji. Dlatego też przygotowaliśmy poniższą infografikę, która ukazuje poszczególne usługi w kontekście całej naszej oferty.

  close

  Press Room – Keep up to date

  Business locations – Europe and worldwide

  Library – Download our brochures and videos here

  Search – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen