REMONDIS Global Website

REMONDIS Global Website

Button für Menü
REMONDIS Global Website // Polska
Zasoby naturalne
są ograniczone.
W przeciwieństwie do naszych
pomysłów na recykling

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • RECYKLING

  Jeśli recykling, to od A do Z

 • Wszystko kiedyś się kończy – zwłaszcza zasoby surowców naturalnych. Dlatego stosujemy najnowocześniejsze technologie, które wspierają oszczędzanie cennych zasobów. Co roku zbieramy, odzyskujemy i sprzedajemy około 30 milionów ton surowców wtórnych. Odzyskiwane przez nas frakcje obejmują całe spektrum materiałów: od papieru i drewna, po gruz, stal, tworzywa sztuczne i metale szlachetne. Przetwarzamy również takie materiały, które na pierwszy rzut oka nie nadają się do recyklingu, na przykład odpady zawierające szkodliwe substancje.

  Nasze usługi recyklingowe przynoszą korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i samorządom lokalnym i mieszkańcom

Świat recyklingu REMONDIS

 • Co dokładnie oferujemy w ramach recyklingu? Jaką formę (output) otrzymują zebrane przez nas materiały (input) po przetworzeniu? Poniższa infografika przedstawia kluczowe informacje.

  close

Kompleksowe usługi w dziedzinie recyklingu

  • Więcej informacji o naszych nagradzanych technologiach: remondis-sustainability.com

  • Praktykujemy holistyczne podejście do recyklingu. Oferujemy znacznie więcej niż tylko przetwarzanie odpadów. Na życzenie doradzamy klientowi w zakresie całościowego zarządzania przepływem materiałów w zakładzie i opracowujemy dla niego kompleksowy model działania, obejmujący ocenę materiałów, zapewnienie jakości, odbiór odpadów, logistykę, a wreszcie – zaawansowane rozwiązanie recyklingowe. Ciągłe zwiększanie dostępności takich rozwiązań i podnoszenie ich jakości jest jednym z naszych najważniejszych celów. Nieustannie pracujemy nad rozwijaniem nowych technologii pozwalających na przywracanie do obiegu kolejnych surowców. Przykładami takich rozwiązań są nasze nagradzane technologie odzysku fosforu oraz puszek po aerozolach: TetraPhos® i RESPRAY.


  Nasze usługi:

   • Item

    • Zbieranie odpadów: surowce wtórne, odpady komunalne, substancje szkodliwe – posortowane odpady przewozimy możliwie krótkimi drogami

     Odpady komunalne, surowce wtórne, odpady przemysłowe i niebezpieczne– odbieramy wszystkie rodzaje odpadów pochodzących z różnych źródeł. W zależności od rodzaju i ilości materiałów zapewniamy odpowiednie kontenery i systemy zbiórki. Dodatkowo doradzamy naszym klientom we wszelkich aspektach zarządzania odpadami.

    Item

    • Logistyka: odbiór, transport, przeładunek

     Każdego dnia wyruszamy na ulice całego świata, by niezawodnie odbierać to, czego nasi klienci już nie potrzebują. Dzięki profesjonalnym modelom logistycznym jesteśmy w stanie zbierać małe ilości odpadów w sposób równie opłacalny, co duże. Nasze specjalistyczne pojazdy zapewniają maksymalnie bezpieczny transport, a posiadane przez nas certyfikaty gwarantują klientowi spełnienie wszystkich wymogów prawnych.

    Item

    • Przetwarzanie wstępne: sortowanie, segregowanie, separacja zanieczyszczeń

     Nie każdy materiał można od razu poddać recyklingowi. Dlatego w naszych sortowniach dbamy o to, aby precyzyjnie oddzielać cenne surowce od zanieczyszczeń, zwiększając w ten sposób potencjał recyklingu. Ponadto w naszych zakładach zapewniamy także maksymalną jednorodność poszczególnych grup materiałowych. Łączymy ze sobą różne rodzaje papieru, a także metale (miedź, mosiądz, żelazo i stal), umożliwiając w ten sposób ich ekonomiczne i efektywne przywrócenie do obiegu produkcyjnego.

    Item

    • Odzysk: klasyfikowanie, kondycjonowanie, przygotowywanie do wykorzystania

     Naszym ostatecznym celem jest odzyskanie cennych surowców lub takie ich przetworzenie, aby nadawały się do ponownego wykorzystania – w sposób możliwie opłacalny i przyjazny dla środowiska. Decydującym etapem jest tutaj, oprócz właściwej klasyfikacji, odpowiednie kondycjonowanie substancji, którego celem jest zachowanie niezmiennej jakości. Dotyczy to zarówno materiałów odzyskanych, jak i wytwarzanych przez nas produktów. Gwarantujemy jednorodność składu, konsystencji i formy. To bardzo ważne, ponieważ w przemyśle są wykorzystywane tylko takie produkty recyklingu, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Ochrona zasobów jest zatem także kwestią jakości.

    Item

    • Sprzedaż: surowców, produktów i energii

     Oprócz klasycznego recyklingu, czyli odzysku surowców wtórnych, dostarczamy także inne rozwiązania związane z ponownym wykorzystaniem i przetwarzaniem surowców. Produkujemy na przykład materiały budowlane z recyklingu i paliwa alternatywne oraz wytwarzamy energię w formie biogazu.

Więcej niż odzysk odpadów – dzięki innowacyjnym produktom

Zrównoważona gospodarka w ujęciu holistycznym to znacznie więcej niż odzyskiwanie surowców wtórnych. Równie ważne jest rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, które od samego początku oszczędzają cenne surowce i przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego na wielu płaszczyznach. REMONDIS oferuje szeroki wybór markowych produktów, przynoszących korzyści licznym klientom z całego świata – od przemysłu przetwórczego po rolnictwo.

Zakład REMONDIS Lippewerk – modelowy park recyklingu

  • Więcej o zakładzie Lippewerk tutaj

  • Zakład Lippewerk o powierzchni 230 hektarów jest największym ośrodkiem recyklingu przemysłowego w Europie. W parku recyklingu, utworzonym w miejscu dawnej fabryki aluminium w Lünen, znajdują się obecnie między innymi instalacje przetwarzania i odzysku gipsu (pochodzącego z odsiarczania spalin), chemikaliów, drewna, tworzyw sztucznych, urządzeń elektronicznych i paliw niekopalnych. Rocznie zakład Lippewerk wytwarza 900.000 ton wartościowych produktów – w tym materiały z produkcji spoiw, biopaliwa, certyfikowany kompost oraz granulaty z tworzyw sztucznych dla przemysłu. Ponadto zakład Lippewerk przyczynia się znacząco do ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Świadczone tu usługi recyklingowe pozwalają na redukcję emisji dwutlenku węgla o 488.000 ton rocznie. Dlatego też gospodarka obiegu zamkniętego realizowana w zakładzie Lipperwerk w 2016 roku została wyróżniona przez agencję KlimaExpo.NRW jako modelowy projekt recyklingowy.

  Zobacz film o zakładzie REMONDIS Lippewerk

  Press Room – Keep up to date

  Business locations – Europe and worldwide

  Library – Download our brochures and videos here

  Search – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen