REMONDIS Global Website

REMONDIS Global Website

Button für Menü
REMONDIS Global Website // Polska
Nasza oferta:
recykling, usługi i gospodarka wodna.
Nasza misja:
zrównoważona gospodarka dla
człowieka i środowiska

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

  Jakoś to będzie?
  Nie u nas! My dokładnie wiemy, co robimy.

 • Usługi związane z ochroną środowiska to złożone kwestie, obejmujące sferę przemysłową, publiczną i prywatną. Celem firmy REMONDIS jest oferowanie zrównoważonych, zasobooszczędnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań we wszystkich wyżej wymienionych obszarach. Nasze usługi podzieliliśmy na trzy segmenty operacyjne: recykling, usługi i gospodarka wodna. Z powyższego podziału wynika struktura organizacyjna poszczególnych spółek Grupy REMONDIS. Jednak granice między obszarami recyklingu, usług i gospodarki wodnej są nieostre i mogą się często zacierać. Dlatego też w ramach Grupy REMONDIS działa kilka spółek, które świadczą usługi w dwóch, a nawet wszystkich trzech segmentach naszej działalności.

Recykling

 • Robimy wszystko, co konieczne, by przywracać surowce i materiały do obiegu oraz zachować je dla przyszłych pokoleń.
  Recykling

Usługi

 • Świadcząc szerokie spektrum usług przemysłowych i komunalnych, wspieramy przedsiębiorstwa, samorządy i mieszkańców w zrównoważonym korzystaniu z zasobów.
  Usługi

Gospodarka wodna

 • Oferujemy pełne spektrum usług w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej: pozyskiwanie i uzdatnianie wody pitnej, zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
  Gospodarka wodna

  Press Room – Keep up to date

  Business locations – Europe and worldwide

  Library – Download our brochures and videos here

  Search – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen