REMONDIS Global Website

REMONDIS Global Website

Button für Menü
REMONDIS Global Website // Polska
Priorytetem gospodarki
o obiegu zamkniętym
jest ochrona
cennych surowców

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • MY W POLSCE

  Odpowiedzialne działanie – nasz wkład w zrównoważony rozwój

 • Polska czyni coraz większe postępy w zakresie ochrony środowiska i ochrony zasobów naturalnych. Aby z powodzeniem podążać dalszą ścieżką w branży usług środowiskowych nasz kraj potrzebuje nowych rozwiązań. REMONDIS wspiera te działania swoim doświadczeniem, know-how oraz inwestycjami w innowacyjne zakłady i urządzenia.

 • REMONDIS jest kompetentnym partnerem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

 • REMONDIS jest aktywny w Polsce od 1992 roku. Nasza firma współpracuje z wieloma samorządami lokalnymi, a także z wieloma przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi oraz detalicznymi. Jesteśmy częścią Grupy REMONDIS, jednej z największych firm w branży recyklingu, usług komunalnych i zaopatrzenia w wodę na świecie. Międzynarodowy know-how oraz możliwości techniczne Grupy doskonale uzupełniają nasze krajowe doświadczenie. Zarządzamy pełnym zakresem usług w całym łańcuchu dostaw: od magazynowania i zbiórki poprzez transport, obróbkę wstępną, przetwarzanie i recykling po wprowadzenie do obrotu odzyskanych surowców wtórnych.

REMONDIS Aqua Sp. z o.o. – zrównoważone rozwiązania w dziedzinie gospodarki wodnej

   Dzięki innowacjom, nowoczesnym procesom i usługom chronimy cenne zasoby wody

  • Zaopatrywanie w wodę pitną i oczyszczanie ścieków, jak również budowa, eksploatacja i konserwacja obiektów: REMONDIS Aqua zapewnia swoim klientom z sektora publicznego i prywatnego pełen zakres usług zgodnie z zasadą obiegu zamkniętego. Przykładem mogą być partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) w zakresie komunalnej gospodarki wodnej. Pierwszy projekt PPP powstał w 2006 roku w Drobinie, a następnie w Toszku, Trzemesznie i Wyszogrodzie.
   Więcej na remondis-aqua.pl

REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. – przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  REMONDIS wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i urządzenia do recyklingu odpadów elektrycznych

 • Usługi recyklingowe REMONDIS Electrorecykling koncentrują się na ośrodkach demontażu w Łodzi i Błoniu. W Łodzi działania chroniące zasoby koncentrują się na ręcznym demontażu małych urządzeń, ekranów i urządzeń IT oraz sortowaniu baterii. W zakładzie w Błoniu główny nacisk kładzie się na recykling starych urządzeń chłodniczych.

  Więcej na remondis-electrorecycling.pl

REMONDIS Glass Recycling Polska Sp. z o.o. – przetwarzanie odpadów szklanych

  Ponowne wykorzystanie szkła odpadowego chroni naturalne surowce, zmniejsza zużycie energii i zmniejsza emisję CO2

 • Firma REMONDIS Glass Recycling specjalizuje się w przetwarzaniu różnego rodzaju szkła. Aby zagwarantować odpowiednią jakość szkła pochodzącego z recyklingu konieczne jest zachowanie odpowiednich standardów. Dzięki temu huty szkła otrzymują czysty surowiec do recyklingu, podzielony wg. kolorów i składu materiałowego, spełniający wysokie wymagania w zakresie dalszego przetwarzania.

  Więcej na remondis-recycling.com

REMONDIS Sp. z o.o. – gospodarka surowcami

   Koncentrując się na recyklingu – wspieramy selektywną zbiórkę materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i zwiększamy wskaźniki odzysku

  • REMONDIS jest pionierem w branży usług środowiskowych w Polsce i liderem na rynku świadczenia takich usług dla mieszkańców i samorządów. Posiada blisko 50 oddziałów i obsługuje ponad 200 miast i gmin. Recykling jest również głównym przedmiotem różnorodnych usług świadczonych na rzecz przemysłu, handlu i rzemiosła.
   Więcej na remondis-polska.pl

REMONDIS Medison Sp. z o.o. – ekspert w zakresie odpadów niebezpiecznych

   Baterie, zdjęcia rentgenowskie, puszki ze sprayem i wiele innych: dla wielu frakcji oferujemy specjalistyczne metody recyklingu

  • Zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych – to siła REMONDIS Medison. Spektrum zastosowań obejmuje odpady medyczne, weterynaryjne i przemysłowe odpady niebezpieczne. REMONDIS Medison oferuje profesjonalne rozwiązania w sześciu lokalizacjach i trzech zakładach unieszkodliwiania na terenie całego kraju.
   Więcej na remondis-medison.de

BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. – usługi specjalistyczne dla przemysłu

  BUCHEN Industrial Services Polska koordynuje projekty dla przemysłu na terenie całego kraju

 • Podstawową działalnością firmy BUCHEN Industrial Services są wysoko wyspecjalizowane usługi przemysłowe. Zakres usług obejmuje czyszczenie przemysłowe, serwisowanie elektrowni i elektrociepłowni, zbiorników oraz odwadnianie osadów. BUCHEN Industrial Services posiada ogromne doświadczenie w wielu gałęziach przemysłu, a w szczególności w sektorze energetycznym, przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz przemyśle hutniczym.

  Więcej na buchen.pl

TSR Poland Sp. z o.o. – recykling złomu stalowego i metali kolorowych

  Przetwarzanie metali w istotny sposób przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw w przemyśle

 • TSR Poland Sp. z o.o. specjalizuje się w zbieraniu i przetwarzaniu metali żelaznych i nieżelaznych. Głównymi obszarami działalności TSR są: handel i recykling złomu stalowego, usługi logistyczne oraz kompleksowa obsługa firm produkcyjnych w zakresie odpadów stalowych. Technologia przetwórstwa złomu oparta jest na najnowocześniejszych technologiach i urządzeniach o wysokiej wydajności.

  Więcej na tsr.eu

XERVON Polska Sp. z o.o. – rusztowania dla obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego

  Ochrona klimatu poprzez zmniejszenie zużycia energii: XERVON jest ekspertem w dziedzinie izolacji termicznej zakładów przemysłowych

 • XERVON Polska oferuje usługi techniczne dla obiektów przemysłowych, budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Głównymi obszarami działalności są rusztowania i izolacje. Wysokiej jakości usługi świadczone na terenie całego kraju koncentrują się na sektorze energetycznym, chemicznym, budowlanym i stoczniowym.
  Więcej na xervon.de

Jesteśmy obecni w Polsce, ale na całym świecie czujemy się jak u siebie

  Press Room – Keep up to date

  Business locations – Europe and worldwide

  Library – Download our brochures and videos here

  Search – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen