REMONDIS Global Website

REMONDIS Global Website

Button für Menü
REMONDIS Global Website // Polska
 • Stopka redakcyjna

  Informacje dotyczące ochrony danych znajdują się tutaj: Wskazówki dotyczące ochrony danych

  REMONDIS SE & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Deutschland
  T +49 2306 1060
  F +49 2306 106100
  info@remondis.de

  Wspólnik odpowiadający osobiście:

  REMONDIS Beteiligungs SE
  Siedziba spółki: Lünen
  Sąd rejestrowy: Amtsgericht Dortmund
  Numer w rejestrze: HRB 26449

  Osoby uprawnione do reprezentacji:

  Przewodniczący Rady Nadzorczej: dr. Martin Rethmann
  Zarząd: Ludger Rethmann (Prezes Zarządu), Egbert Tölle, Thomas Breitkopf, Thomas Conzendorf, Bernhard Heiker, Max-Arnold Köttgen

  Sąd rejestrowy:

  Amtsgericht Dortmund

  Numer w rejestrze:

  HRA 15411

  Numer podatkowy:

  316/5957/0016

  VAT UE:

  DE 158653723


Osoba odpowiedzialna za treści dziennikarsko-redakcyjne na podstawie § 55 ust. 2 niem. Umowy państwowej o radiofonii

Michael Schneider
Rzecznik prasowy
REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG
Brunnenstr. 138
44536 Lünen
Niemcy
T +49 2306 106 515
michael.schneider@remondis.de

*Niniejszych danych kontaktowych należy używać wyłącznie do zapytań o charakterze dziennikarskim. W sprawie zapytań ogólnych prosimy o kontakt pod adresem: info@remondis.de. Informujemy, że podania o pracę przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem strony Kariera. Wszelkie podania o pracę, które otrzymamy inną drogą, z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych usuniemy, nie zapoznając się z nimi.

Koncepcja i szata graficzna

www.yomomo.de

Realizacja i CMS

www.trisinus.de


1. Treść strony internetowej

Staramy się, aby nasza strona internetowa była zawsze aktualna i merytorycznie prawidłowa oraz kompletna. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć błędów. Dlatego nie udzielamy gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji, są co do zasady wykluczone, chyba że błędy zostały umieszczone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie, że możemy bez specjalnej zapowiedzi zmieniać, uzupełniać lub usuwać część stron lub całą ich zawartość lub tymczasowo lub ostatecznie wstrzymać publikację.
Powyższe wykluczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi część naszej oferty internetowej. Jeżeli poszczególne sformułowania lub fragmenty tego tekstu nie są zgodne lub nie są w pełni zgodne z aktualną sytuacją prawną, fakt ten nie wpływa na ważność pozostałej części oświadczenia.

2. Odsyłacze i linki zewnętrzne

Nie mamy żadnego wpływu na aktualny i przyszły układ, treść lub autorstwo stron powiązanych lub połączonych linkami. Dlatego niniejszym dystansujemy się wyraźnie od wszelkich treści na wszystkich stronach powiązanych lub połączonych linkami, nawet jeśli prowadzi do nich link z naszych stron internetowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a zwłaszcza za szkody, które powstają w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju przedstawionych informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, której dotyczy odsyłacz.

3. Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego w danym momencie prawa używania znaków zastrzeżonych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli.
Nam jako autorowi stron przysługują prawa autorskie do opublikowanych i sporządzonych przez nas obiektów. Powielanie lub używanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów w innych publikacjach, elektronicznych lub drukowanych, bez naszego wyraźnego pozwolenia jest niedozwolone.

4. Informacja w sprawie wybranej formy rzeczowników osobowych

Dla lepszej czytelności tekstów wybraliśmy męską lub żeńską formę rzeczowników osobowych. W żadnym razie nie sugeruje to dyskryminacji ze względu na płeć. Treści naszej strony internetowej kierujemy zarówno do kobiet jak i do mężczyzn.

5. Rozstrzyganie sporów

Nie przewidziano udziału w postępowaniu rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.
Link do platformy Komisji UE dot. rozstrzygania sporów w trybie online: ec.europa.eu/consumers/odr


  Press Room – Keep up to date

  Business locations – Europe and worldwide

  Library – Download our brochures and videos here

  Search – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen