|
Szukaj  Szukaj

Zawsze i dla każdego.

Jesteśmy do usług.

 Od 1 lipca 2013r. obowiazuje w Polsce nowy system gospodarki odpadami, obejmujący wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

Od 1 lipca 2013 roku odbiór odpadów z nieruchomości odbywa się w oparciu o umowy zawarte przez gminy z przedsiębiorstwami wywożącymi odpady. Samorząd jest operatorem systemu, odpadowiada za nadzór i kontrolę, a mieszkańcy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wskazany przez gminę rachunek.

 

W wyniku wygranych przetargów REMONDIS odbiera obecnie odpady w ponad 200 gminach na terenie całego kraju.

 

Dodatkowo, w ramach umów indywidualnych oferujemy usługi kontenerowe, obejmujące odbiór gruzu, odpadów budowlanych i odpadów wielkogabarytowych. Klienci REMONDIS mają do dyspozycji rozbudowany system pojemników.

 

 

 

Dodatkowe usługi dla mieszkańców:

  • odbiór odpadów budowlanych i gruzu
  • odbiór elektro-odpadów
  • zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  • podstawianie dodatkowych pojemników

 

 Nasi klienci mają z czego wybierać. W zależności od potrzeb i wymogów ustawowych podstawiamy odpowiednie pojemniki.
Wydawca | Nota prawna | Polityka Cookies | © 2018 REMONDIS SE & Co. KG